Marknadsplatser på nätet

Marknadsplatser på nätet

Det finns många marknadsplatser online och att sälja via marknadsplatser som CDON och Fyndiq har bli allt mer populärt de senaste åren och nya spelare som Komplett har också sagt sig vilja satsa mer på att bygga marknadsplats lokalt och regionalt i de nordiska länderna.

Samtidigt har det visat sig att det inte alltid är så enkelt och friktionsfritt att sälja via marknadsplatser som det först kan verka.

Den senaste månaden har det skrivits en hel del om marknadsplatser och om för- och nackdelar med att satsa på att vara med på marknadsplatser online.

Läs mer om att sälja på marknadsplatser i Sverige här:
Komplett har lanserat sin marknadsplats
Marknadsplatser – flipp eller flopp?
CDON.com fick 18,5 miljoner besök och 700 000 köp
Fyndiq utnyttjar att vi handlare är i beroendeställning
Vårt negativa resultat är en del av vår strategi
Marknadsplatser på nätet

No Comments

Post a Comment